Hlavní stránka EUROPE DIRECT Liberec

Elektronická knihovna Europe Direct Liberec

EUROPE DIRECT Liberec - Váš zdroj evropských informací v regionu

 

2016      
Evropa v Libereckém kraji - před a po projektu PDF    
EU v Libereckém kraji a Liberecký kraj v EU                        PDF                        
Jazykový průvodce  PDF    

 

 

2014      
Regionální politika EU a podpora přeshraniční spolupráce     PDF      EPUB   MOBI 

 

Další publikace      
Cena Euroregionu Neisse - Nisa - Nysa 2012          Anotace EPUB MOBI
Cena Euroregionu Neisse - Nisa - Nysa 2010 Anotace EPUB MOBI
20 let přeshraniční spolupráce v Euroregionu 
Neisse-Nisa-Nysa 
Anotace EPUB MOBI
Děti v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa Anotace EPUB MOBI

20 let Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa,
Ročenka 2011

Anotace EPUB MOBI
Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa v číslech Anotace EPUB MOBI
Obyvatelstvo a bydlení v okresech 
Česko-Polského pohraničí, 2005 
Anotace EPUB MOBI
Historie, současnost, vize - 1991-1994 Anotace EPUB MOBI
Fakta a vize 1991 - 2010 Anotace EPUB MOBI
ESÚS - Evropské seskupení pro územní spolupráci Anotace EPUB MOBI
Výroční konference 20 let Euroregionu Nisa Anotace EPUB MOBI
EUREX - Klíčové slovo Euroregionu Nisa Anotace EPUB MOBI
Strategie Rozvoje Euroregionu Nisa 2014-2020 Anotace EPUB MOBI
Orientace - Stručný a praktický přehled o území
Euroregionu Nisa 
Anotace EPUB MOBI
Cykloturistika v Euroregionu Nisa Anotace EPUB MOBI
Trojzemí 1991-2011 Neisse-Nisa-Nysa Anotace EPUB MOBI
Brožura 1990-2010 Euroregion Neisse-Nisa-Nysa Anotace EPUB MOBI
EMIX3 Report - mix energetických technologií v Trojzemí Anotace EPUB MOBI
Energetický atlas Lužice Anotace EPUB MOBI
Systém odvracení ohrožení a poskytování pomoci v ERN Anotace EPUB MOBI
Fond Mikroprojektů - presentace Anotace EPUB MOBI
Euroregion Neisse-Nisa-Nysa - oblast působnosti Anotace EPUB MOBI
Kompendium přeshraničních projektů:
Překračujeme hranice (Euroregion Nisa 2004-2006) 
Anotace EPUB MOBI
Kompendium projektů podpořených z programu
PHARE CBC v Euroregionu Nisa 
ZIP    
1991-2010 - Neisse-Nisa-Nysa - Trojzemí Anotace EPUB

MOBI

Uvedené publikace byly převedeny do formátu pro čtečky e-knih, v rámci akce s názvem „Informační středisko EUROPE DIRECT Liberec", 

číslo FA/EDIC 2013-2017/CZ/EDIC13/2013.

Finančně podpořeno z prostředků Evropské unie

Odpovědnost za informace uvedené v publikacích nesou autoři. Evropská komise žádným způsobem neodpovídá za jakékoli případné použití informací obsažených v publikacích.