Podpora a dotace z EU

 

Fond malých projektů Euroregionu Nisa

 

Program Interreg V-A - Česká republika - Polsko

Aktuality zde http://www.cz-pl.eu 

Kontaktní údaje:

telefon: +420 485 226 128

Bc. Petra Stejskalová, p.stejskalova@ern.cz

Ing. Jana Suchánková, j.suchankova@ern.cz

Ing. Jaroslav Koreň, j.koren@ern.cz

 

Program na podporu přeshraniční spolupráce 2014-2020 ČR -Sasko 

Aktuality zde  http://www.sn-cz2020.eu/cz/  

Kontaktní údaje:

Mgr. Ondřej Havlíček - tel. +420 777 935 280, o.havlicek@ern.cz

Věra Goudriaan Slánská, DiS., tel. +420 485 226 129, v.slanska@ern.cz