Odpovědi na žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

 

Dotaz ze dne 31.8.2020

Kdy byl projekt "PASPORTIZACE DROBNÝCH PAMÁTEK V KRAJINĚ" registrační číslo CZ.3.22/3.3.01/11.02542

zaregistrován a kdy byl tento projekt schválen?

Odpověď ze dne 11.9.2020

Projektová žádost "PASPORTIZACE DROBNÝCH PAMÁTEK V KRAJINĚ" registrační číslo CZ.3.22/3.3.01/11.02542

byla zaregistrována (o projekt bylo zažádáno) dne 12.5.2011.

Projekt byl schválen dne 14.6.2011.