Fond mikroprojektů

v rámci programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A

Česká republika - Polsko

Termíny

 

 

Příjem projektových žádostí do:

 

 Zasedání EŘV:

1.  26. 04. 2016  01. 07. 2016
2. 15. 07. 2016 29. 09. 2016
3.  30. 09. 2016 15. 12. 2016
4.  10. 01. 2017 31. 03. 2017
5.  04. 04. 2017 26. 06. 2017

6.

 12. 09. 2017

  tento termín je pouze pro projekty

  typu A (Projekty s vedoucím partnerem)

 29. 11. 2017

7.

13. 02. 2018

25. 04. 2018

8.

 11. 09. 2018

  příjem projektů:

  do PO 4 projekty typu A, B, C

  do PO 2 lze podat pouze projekty typu  A s POLSKÝM vedoucím partnerem

06. 12. 2018

9.

29.01.2019

Polský příjem (pouze pro projekty s polským žadatelem - typu B,C)

24.04.2019

10.

28. 05. 2019

příjem projektů:

  do PO 4 projekty typu A, B, C

  do PO 2 lze podat pouze projekty typu  A s POLSKÝM vedoucím partnerem

11. 09. 2019

11.

03. 12. 2019

příjem do PO2 a PO4

11. 03. 2020

12.

17. 03. 2020 Oběžná procedura

13.

13. 10. 2020

Oběžná procedura

28. 01. 2021

14.

16. 02. 2021

Oběžná procedura

21. 05. 2021

15. 21. 09. 2021 07. 12. 2021