Výsledky z CENY ERN 2008

EUROREGION NEISSA-NISA-NYSA OCENIL NEJLEPŠÍ

Po několikaleté zkušenosti a ohlasu s pořádáním CENY INOVACE, určené zejména podnikatelům rozhodla RadaEuroregionu Neisse-Nisa-Nysa (ERN) již počátkem roku 2008 o rozšíření oceňování nejlepších euroregionálních  partnerství i dalších oblastech jako je kultura, sport cestovní ruch a dalších.     

Dne 10. července 2008 oficiálně Presidium ERN vyhlásilo zahájení 1.ročníku mezinárodní soutěže „Cena ERN2008“. K účasti v soutěži byly vyzvána města, obce,školy i další aktéři přeshraniční spolupráce uskutečňované naúzemí ERN a to v následujících 5 ti kategoriích: 1. Komunální partnerství, 2. Bezpečnost a zdraví, 3. Vzdělání, 4. Cestovní ruch a sport 5. Kultura

Ke dni 30.9.2008 (uzávěrka přijímání nominací) se v jednotlivých kancelářích ERN sešlo dohromady 49přihlášek, z toho nejvíce v kategorii školství – 18. Vyhodnocením se dne 6.10.2008 zabývala 15 ti člennáporota složená ze zástupců kanceláře Euroregionu, zástupců měst, obcí a dalších přizvaných odborníků.Výsledkem jednání bylo posouzení nejlepších přeshraniční spolupráce v každé kategorii. Porota nakonec rozhodlakromě 5 ti nejlepších i o udělení zvláštní ceny. Tu získala spolupráce zařízení sociální péče pro handicapované  občany v Euroregionu Nisa.

Takřka půlroční příprava celého 1.ročníku Ceny ERN vyvrcholila předáváním ocenění při slavnostním večeru 16.října 2008 ve Vlastivědném muzeu v České Lípě. Titul nejlepší přeshraniční spolupráce přebírali ocenění z rukouhejtmana Skokana a presidentů německého a polského Euroregionu. Při předávání Petr Skokan vysvětlil, že jakosymbol Ceny pro rok 2008 byla českými uměleckými skláři vyrobena skleněná kapka kolorovaná uvnitř modrou azelenou, barvami Euroregionu Nisa, symbolizuje nejen kapku štěstí, ale také vody, řeknu Nisu, která všechny tři  země spojuje.  

V kategorii „komunální partnerství“ zvítězila spolupráce v rámci Svazku měst Malý trojúhelníkBogatynia – Hrádek nad Nisou – Zittau. Hrádek nad Nisou se radoval z prvního místa i v kategorii „bezpečnosta zdraví“, kde se zapojil do přeshraniční spolupráce dobrovolných hasičů, společně s dobrovolnými hasičiz Žitavy. Jako nejlepší vzdělávací projekt vyhodnotila odborná komise partnerství „Škola hrou – překonáváníhranic“, partnerství mezi Internationales Begegnungszentrum St. Marienthal, Libereckým krajem, spolkemDomowina, a Saským vzdělávacím institutem. Skleněnou trojef v oblasti cestovního ruchu obdržely turistickéveletrhy TOURTEC, které vznikly za spolupráce Eurocentra v Jablonci nad Nisou a Úřadu okresního starostyv Jelení Hoře. Do vítězného kulturního projektu EUROPERA se zapojila Základní umělecká škola Liberec a  Euroregionales Kulturzentrum St. Johannis Zittau.     

Na slavnostní předávání cen bylo pozváno přes 100 osob z české, německé i polské strany Euroregionu.