Výsledky z CENY ERN 2009

Mezinárodní porota vyhodnotila nejlepší přeshraniční společné projekty

BISCHOFSWERDA (SRN) 17. 12. 2009

     LIBERECKÝ KRAJ / BISCHOFSWERDA (SRN) - Vyhodnocení druhého ročníku Ceny Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa 2009, ve kterém se hledají nejhodnotnější přeshraniční projekty, se letos konalo týden před Vánocemi v německém městě Bischofswerda. Mezinárodní patnáctičlenná porota hodnotila celkem 35 společných projektů v pěti vyhlášených kategoriích: Partnerství měst, Zdraví a bezpečnost, Cestovní ruch a sport, Vzdělávání a Kultura.„Účelem Ceny ERN není hodnotit jednotlivé projekty, ale vlastní přeshraniční dlouhodobou spolupráci. Chceme tím dlouhodobě přispívat k naplnění hlavní myšlenky Euroregionu Nisa, který vznikl v roce 1991 jako potřeba propojit území, které bylo vlivem 2. světové války, stěhováním obyvatel, posunem hranic a následnou devastací materiální i duchovní, silně poznamenáno," uvedl tajemník české části ERN Jaroslav Zámečník.

CENA ERN 2009 1.jpg

     „Společnými vítězi se z české strany staly Svazek obcí SMRK v kategorii Cestovní ruch a sport, Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě v kategorii Vzdělávání a v Komunálním partnerství byly první Chrastava s polským okresem a městem Lwówek Slaski," představila některé české vítěze české části Euroregionu Nisa manažerka projektu ERN Lenka Doláková.

     Mediálně nejznámějším vyhodnoceným projektem je Česko-polský singltrek, jehož projekt vznikl ve spolupráci Svazku obcí SMRK a Swieradowym Zdrojem. Jedná se o síť úzkých cyklostezek pro milovníky horských kol, které by měly vést přírodou z Nového Města pod Smrkem do Swieradowa Zdroje. Jsou šetrné k přírodě a jejich plánovaná délka má být třicet kilometrů. V letošním roce byla dána do provozu první část singltreku na území Frýdlantska.

     V kategorii Bezpečnost a zdraví zvítězily Základní škola Rádlo z Jablonecka a Szkola Podstatowa Nr. 8  v  Jeleniej Górze. Společně vypracovaly projekt Výuka první pomoci v podmínkách přeshraniční spolupráce,  terý je určen pro děti od 7 do 11 let z české, polské i německé strany. "Porota ocenila v tomto projektu snahu sladit na území Euroregionu Nisa metodické postupy výuky první pomoci u dětí školního věku," uvedla manažerka projektů ERN Lenka Doláková.

     Dalším společným vítězem se stal dvouletý výukový program Čarovné bylinky - Příroda pro děti, který vznikl z partnerství Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě, Libereckého kraje a Naturschutzzentrum Oberlausitzer Bergland. Jen na české straně se akce zúčastnilo 70 mateřských škol.

     Celkem bylo přijato na českém, polském a německém sekretariátu 35 přihlášek do soutěže. Bylo to o 14 méně než v roce 2008, kdy byl největší počet zájemců v kategorii Vzdělání. Tehdy mezi sebou soutěžilo 18 projektů, letos v této kategorii jich bylo jen osm. Mezi loňskými vítězi byly mimo jiné: spolupráce žitavských a hrádeckých hasičů, mezinárodní turistické veletrhy Tourtec v Jelení hoře, společné aktivity měst Hrádek nad Nisou a Bogatynia nebo projekt Škola hrou - překonávání hranic.

     Slavnostního předávání letošních cen se zúčastnilo 120 hostů ze všech tří zemí, předsedové všech tří části Euroregionu Nisa a Landrat Bernd Lange a Landrat Michael Harig. Vítězové jednotlivých kategorií dostali ceny z granitu, což je typický materiál Horní Lužice, v níž Bischofswerda leží. Třetí ročník Ceny Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa 2010 bude pořád polská strana euroregionu, proto před závěrečným rautem předala německá strana (Bernd Lange panu Piotru Romanovi) putovní skleněnou štafetu straně polské.

 

VÝSLEDKY

Cena Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa 2009

první tři místa dle jednotlivých kategoriích

 

Kategorie: Komunální partnerství

 

1. Název projektu:         Partnerství měst

                                        Partnerstwo miast

                                        Partnerschaft der Städte

    Partneři:                     Město Chrastava/ Gmina i Miasto Lwówek Śląski

    Popis vítězného projektu:

     Spolupráce obou měst byla navázána v roce 2007 (stvrzena podpisem smlouvy o partnerství dne 22. 6. 2007). Partnerství umožňuje navázání kontaktů mezi institucemi, spolky a samotných obyvatel obou měst. Města společně zvyšují povědomí o historii i současnosti obou měst. Jejich obyvatelé se setkávají při kulturních, společenských a sportovních akcích. V letošním roce se společně prezentovali na mezinárodní výstavě cestovního ruchu v Jelení Hoře. Veškeré doložené aktivity přispívají k rozvoji přeshraničních kontaktů, odbourávají sociální a jazykové bariéry, rozšiřují povědomí občanů o sousední zemi. (Starostou Chrastavy je ing. Michael Canov, starostou Lwowku: Ludwik Kazów.)

 

2. Název projektu:          Společnou cestou Trojzemím

                                         Auf dem gemeinsamen Weg durch das Dreiländereck

                                         Wspólna droga przez Trójstyk

    Partneři:                       Město Hrádek nad Nisou jménem Svazku měst Malý trojúhelník/ Město Bogatynia/ Město Zittau

 

3. Název projektu:          Gemeindepartnerschaften

                                         Partnerstwo gmin

                                         Partnerství obcí

    Partneři:                     Gemeinde Markersdorf/Městský úřad Osečná/Urząd Gminy w Krotoszycach

 

A_Komunalni_partnerstvi.JPG

Kategorie: Vzdělání

 

1. Název projektu:           Výukový ekologicky zaměřený program

                                          Edukacyjny program ekologicky „Czarodziejskie zioła - Przyroda dla dzieci"

                                          Umweltorientiertes Bildungsprogramm ""Zauberkräuter - Natur für Kinder"

    Partneři:                       Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě/ Liberecký kraj/ Naturschutzzentrum "Oberlausitzer Bergland" e.V."

    Popis vítězného projektu:

     Dvouletý výukový program Čarovné bylinky - Příroda pro děti vznikl z partnerství Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě, Libereckého kraje a Naturschutzzentrum Oberlausitzer Bergland. Na české straně se ho zúčastnilo 70 mateřských škol. Z projektu vznikla kniha autorky Marty Knauerové Čarovné bylinky a také výstava s názvem Čarovné bylinky malíře, fotografa a botanika, která se konala na přelomu října a listopadu 2009 ve Vlastivědném muzeum a galerii v České Lípě.

 

2. Název projektu:         Informační portál vysokých škol v ERN

                                        „Portal informacyjny uczelni wyższych w ERN"

                                        „Informationsportal der Hochschulen in der ERN"

    Partneři:                     Technická univerzita v Liberci (ACC) /Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze

 

3. Název projektu:          Internationaler Master Mechatronik

                                       Mezinárodní magisterský obor mechatroniky „Master in Mechatronics"

                                       Międzynarodowy magisterski kierunek mechatroniki „Master in Mechatronics"

    Partneři:                   Hochschule Zittau/Görlitz, Zittau/ Technická univerzita Liberec

A_Vzdelani.JPG

Kategorie:  Bezpečnost a zdraví

 

1. Název projektu:          Výuka první pomoci v podmínkách přeshraniční spolupráce

                                         Nauczanie pierwszej pomocy w ramach współpracy transgranicznej

                                         Unterricht der Ersten Hilfe unter Bedingungen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit

    Partneři:                      Základní škola Rádlo, okr. Jablonec n.N.7 / Szkoła Podstawowa Nr 8 w Jeleniej Górze

    Popis vítězného projektu:

     Projekt si vzal za cíl vytvořit a zlepšit podmínky pro výuky první pomoci v partnerských školách. Dále chce připravovat žáky na řešení složitých, stresujících životních situací, při kterých došlo ke zranění jedné nebo více osob. Chce je mimo jiné naučit objektivně zhodnotit situace a naučit je návykům, které ochrání člověka samého i ostatní. Projekt chce sladit v oblasti Euroregionu Nisa metodické postupy výuky první pomoci u dětí školního věku

 

2. Název projektu:           Přeshraniční spolupráce zdravotnických záchranných služeb v Euroregionu Nisa

                                         Grenzüberschreitende Zusammenarbeit der medizinischen Rettungsdienste der Euroregion Neiße

                                         Transgraniczna współpraca służb ratownictwa medycznego w Euroregionie Nysa

Partneři:                          Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje/ Wielospecialityczny Szpital w Zgorzelcu/ PL-Pogotowie Ratunkowew w Jeleniej Gorze

 

3. Název projektu:          Oslavy 135. let výročí založení SDH Jilemnice a setkání hasičů Euroregionu Nisa

                                       Obchody 135. rocznicy założenia OSP Jilemnice oraz spotkanie strażaków Euroregionu Nysa

                                        Feier zum 135. Jubiläum der Gründung der SDH Jilemnice (Freiwillige Feuerwehr)  und das Treffen der Feuerwehrleute der Euroregion Neiße

    Partneři:                     Sdružení dobrovolných hasičů Jilemnice/ Ochotnicza straž požarna w Karpaczu

A Bezpecnost a zdravi.JPG

Kategorie:  Cestovní ruch a sport

 

1. Název projektu:          Česko-polský singltrek pod Smrkem

                                         Tschechisch-polnischer Single Trail unter der Tafelfichte

                                         Czesko-polski single track pod Smrkem

    Partneři:                       Svazek obcí SMRK, Nové Město pod Smrkem/ Město Świeradów-Zdrój

    Popis vítězného projektu:

     Úkolem i cílem je vybudování stezek pro terénní cyklistiku přes Českopolskou hranici Nové Město pod Smrkem a Swieradow-Zdroj. Singltreky jsou úzké přírodní stezky vinoucí se terénem po vrstevnicích a splývající s krajinou. Jsou bezpečné, velmi šetrné k přírodě a jsou určeny širokému spektru cyklistů. Pro jejich výstavbu je třeba minimální množství dodatečného stavebního materiálu a vyžadují minimální údržbu.

 

2. Název projektu:          Jizersko-Jakuszycká magistrála

                                        Magistrale Iser-Jakuszyce

                                        Magistrala IzerskoJakuszycka

    Partneři:                    Jizerská o.p.s., Bedřichov/ Sdružení Běh Piastů, Szklarska Poreba

 

3. Název projektu:          Nachbarwelten - fast (k)ein Geheimtipp

                                        "Sousední světy - téměř (žádný) tajný tip

                                        Sąsiednie światy - prawie że (żadna) tajemnica"

Partneři:                         Kulturinsel Einsiedel, Neißeaue/ PL- Malgorzata Sokolowska, Piensk/ D- Gemeinde Neißeaue

A Cestovni ruch a sport.JPG

Kategorie:  Kultura

 

1. Název projektu:           Zusammenarbeit der Museen

                                          Spolupráce muzeí

                                          Współpraca muzeów

Partneři:                          Muzeum Ceramiki, Bołeslawiec/ Správa KRNAP -Muzeum Vrchlabí/ D- Schlesisches Museum zu Görlitz/ D- Sorbisches Museum Bautzen

Popis vítězného projektu:

     Jedná se o dlouhodobou přeshraniční spolupráci partnerských institucí, která má podobu cyklu projektů, zaměřených na prezentaci a popularizaci prostřednictvím výstavní činnosti, publikací, představení, prezentací a ukázek společné minulosti a kulturní tvorby Euroregionu Nisa.

 

2. Název projektu:           Konference knihovníků Euroregionu Nisa. 23. až 24. dubna 2009

                                        Konferencja bibliotekarzy Euroregionu Nysa 23. -24 kwietnia 2009

                                         Konferenz der Bibliothekare der Euroregion Neiße. 23. bis 24. April 2009

Partneři:                          Krajská vědecká knihovna v Liberci/ Jeleniogórskie Centrum informacji i Edukacji Regionalnej Ksi

 

3. Název projektu:           Wsparcie i rozwój współpracy partnerskiej

                                         Unterstützung und Entwicklung der partnerschaftlichen Zusammenarbeit

                                         Podpora a rozvoj partnerské spolupráce

    Partneři:                     Gmina Jawor/ Město Turnov

A Kultura.JPG

 

Cena Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa 2009

Seznam partnerů druhého ročníku

 

Kategorie:

 

Komunální partnerství (6 - počet projektů)

 

Město Doksy - Gmina Bolków

Markersdorf - MÚ Osečná - Urząd Gminy w Krotoszycach

Město Chrastava - Gmina i Miasto Lwówek Śląski

Město Česká Lípa - Město Boleslawiec

Město Hrádek nad Nisou - jménem Svazku měst Malý trojúhelník;

Město Bogatynia - Město Zittau

Mikroregion Jizerské podhůří - Gozdnica

 

Bezpečnost a zdraví (3)

 

Základní škola Rádlo, Jablonec nad Nisou - Szkoła Podstawowa Nr 8 v Jeleniej Górze

Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje - Wielospecialityczny Szpital w Zgorzelcu; Pogotowie

Ratunkowew v Jeleniej Gorze

Sdružení dobrovolných hasičů Jilemnice - Ochotnicza straž požarna v Karpaczu

 

Vzdělání (9)

 

Technická univerzita v Liberci (ACC) - Uniwesytet Ekonomiczny w Jeleniej Górze

Technická univerzita v Liberci (ACC) - Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze

Hochschule Zittau/Görlitz - Senckenberg Museum für Naturkunde Görlitz - Technická univerzita v Liberci

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě - Liberecký kraj - Naturschutzzentrum „Oberlausitzer

Bergland" e.V.

Základní škola Lidická, Hrádek nad Nisou - Gmina Bogatynia

Internat. Kinder- und Jugendparlament „Neisse" - Internat. Kinder- und Jugendparlament „Nysa"

polnische Gruppe, Bogatynia - Kinder- und Jugendparlament „Nisa", Hrádek nad Nisou

Deutscher Kinderschutzbund o.V. Zittau - ŹIVOT, Dolní Podluží

Gmina Miejska Boleslawiec - Základní škola, Jablonné v Podještědí

Hochschule Zittau/Görlitz, Zittau - Technická univerzita Liberec

 

Cestovní ruch a sport (8)

 

Svazek obcí SMRK - Świeradów-Zdrój

Město Harrachov - Miasto Szklarska Poreba

Jizerská o.p.s., Bedřichov - Sdružení Běh Piastů, Szklarska Poreba

Město Turnov - Město Jawor

Oybin - Okrouhlá - Nový Bor - Jablonné v Podještědí

Jablonec nad Nisou - Jelenia Góra

Förderverein Kulturstadt Görlitz Zgorzelec e.V. Görlitz - Stowarzyszenie Bieg Piastów

Kulturinsel Einsiedel, Neisseaue - Malgorzata Sokolowska, Piensk - Gemeinde Neisseaue

 

Kultura (9)

 

Sandro Porcu, Leipzig - Obart, Kirschau - Brücke-Most-Stiftung, Dresden

Meetingpoing Music Messiaen, Görlitz - Fundacja centrum wspierania przedsiebiorczosci - Gmina

Zgorzelec

Obec Nebelschütz - Heřmanice, Frýdlant

Krajská vědecká knihovna v Liberci - Jeleniogórské Centrum informacji i Edukacji Regionalnej Ksi,

Instytucja Kultury, Jelenia Góra

Jablonec nad Nisou - Unabhängiger Seniorenverband e.V., Bautzen; Svaz důchodců ČR - základní

organizace v Jablonci nad Nisou

Augen auf e.V. Oberlausitz, Zittau - Rozkrok Varnsdorf

Muzeum Ceramiki, Boleslawiec - Parku-Muzeum Vrchlabí; Schlesisches Museum zu Görlitz; Sorbisches

Museum Bautzen

Landfrauenkreisverein Görlitz e.V. - Kolo Gospodyn Wieskich

Gmina Jawor - Turnov

public.pl_cz.JPG