Kompendium přeshraničních projektů 2007 - 2013

 

Základní informace o projektu

Název projektu: Kompendium přeshraničních projektů 2007 - 2013

Název žadatele: Euroregion Nisa - regionální sdružení

Adresa: Tř. 1. Máje 868/26, 46007 Liberec

Partner projektu: Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Nysa, Ul. 1. Maja 57, 58-500 Jelenia Góra

Dotační program: Fond mikroprojektů v rámci OPPS 2007-2013 Cíl 3 (ČR-Polsko) v Euroregionu Nisa

 

Zdůvodnění a stručný popis projektu (výchozí situace, obsah projektu, cíle a cílové skupiny).

Euroregion Neisse-Nisa-Nysa je první institucionální formou přeshraniční spolupráce ve Středovýchodní Evropě. Vznikl v roce 1991 a stal se předchůdcem tohoto druhu spolupráce hraničních regionů. Jako cíle si od počátku kladl: odstraňování negativního vlivu hranic, zlepšení životní úrovně obyvatel, zlepšení přírodních a kulturních podmínek.

Díky programům EU je umožněn Euroregionu aktivní rozvoj spolupracujících systémů na všech třech stranách hranice a vytváření spojovacích článků mezi těmito systémy. Euroregion postupně využíval prostředků z programů Phare CBC, Iniciativy Společenství INTERREG III a nyní z Cíle 3. Z těchto programů byly čerpány prostředky na zvyšování ekonomické integrace příhraniční oblasti, zlepšování podmínek pro hospodářský růst příhraniční oblasti, zlepšování podmínek pro udržitelný rozvoj životního prostředí, regeneraci příhraniční oblasti a na další sociální integraci příhraniční oblasti.

O aktivním využití programů v rámci Iniciativy Společenství INTERREG III pro příhraniční spolupráci vydal v roce 2010 Euroregion Nisa Kompendium přeshraničních projektů 2004 - 2006.

Tato publikace poskytuje ucelené a přehledné informace o využití finančních prostředků EU a je o ní stále veliký zájem. Kompendium, které by mělo v rámci tohoto projektu vzniknout, bude informovat o přeshraničních projektech realizovaných v letech 2006 - 2013 v české části Euroregionu Nisa a bude navazovat na předchozí Kompendium.

Cíle projektu

Cílem projektu je poskytnout přehled o přeshraničních projektech realizovaných v letech 2006 - 2013 v české části Euroregionu Nisa. V rámci projektu bude vydáno Kompendium ve formě tištěné publikace. Stejné informace budou také uveřejněny na internetových stránkách Euroregionu Nisa.

Cílové skupiny

Euroregion Nisa

Členové Euroregionu Nisa

Liberecký kraj

Žadatelé o dotace pro přeshraniční spolupráci

Partneři projektů

Technická univerzita v Liberci

- - -

 

PROJEKTY >>>

Kompendium 2007 - 2013 ke stažení:
Obálka publikace >>>
Vnitřní část publikace >>>