EUREX Památky v Pakoszově (PL)

11.04.2016Tisknout

Členové pracovní skupiny Eurex PAMÁTKY se setkali v Pakoszově dne 16. února 2016

Informace o pakoszovském paláci představil členům Eurexu památky pan Wojciech Kapałczyński z Dolnoslezského úřadu pro ochranu památek. Jedná se o jednou z mnoha až 32 památkových rezidencí v oblasti Jelenohorské kotliny, nazývané jako „Slezské Elysium“. V tomto bodě byli přítomni informováni o tom, že zvláštní vlastnosti této oblasti byly přijaty jako základ pro úsilí, aby byla oblast uvedena do seznamu UNESCO, protože v tomto případě se jedná o jedinečnou syntézou toho, co označuje pojem přírodní a kulturní dědictví. Specifickým rysem barokního paláce v Pakoszově je, že nikdy nebyl sídlem šlechty, ale byl výrobnou vysoce kvalitních vláken. Vysoké příjmy generované majiteli umožnili dát paláci bohatý dekor hodnotnými umělecko – řemeslnými díly, jako mozaikovými parketovými podlahami, nástěnnými malbami a zejména pokojem, jehož stěny jsou pokryty slavnými kachlemi z Delf. Rekonstrukce paláce byla dokončena před rokem a poté začal fungovat jako hotel. Pan Kapałczyński zdůraznil, že představuje odvážné propojení velké úcty a profesionálního přístupu k zachování původního stavu s moderním architektonickým řešením. Účastníci si prohlédli palác a shlédli film ukazující, mimo jiné práce expertů během procesu renovace.

V další části setkání se členové EUREX věnovali současným problémům saského školícího střediska řemesel a restaurování památek v Görlitz (Görlitzer Forbildungszentrum für Handwerk und Denkmalpflege e.V.), které prezentoval pan Andreas Vogel. Fungování této instituce v současné podobě skončí dne 30. 04. 2016. V rámci reorganizování jejího působení dostalo její vedení nabídku k vytvoření tzv. Kompetenčního centra, organizujícího školení nejen pro Němce, ale otevřeného také přistěhovalcům. Zároveň získalo středisko v Görlitz informace potvrzující proslulost, které požívá jeho činnost. To se týká organizování specializovaných kurzů pro Ukrajinu a Moldavsko. Tento návrh je v současné době zvažován.

Vedení centra, uvedlo, že pro zachovánu a jeho trvalé fungování je potřeba cca 180 -. 200 tis. €, což by pokrylo provozní náklady a mzdové náklady pro tři zaměstnance. V této věci němečtí kolegové jednají, mimo jiné, se Saským ministerstvem hospodářství a hledají také podporu členů zemského sněmu. Tématem vedených rozhovorů je mimo jiné myšlenka Mezinárodní akademie pro ochranu památek a památkovou péči, která působí souběžně s iniciativou polské strany, týkající se Euroregionálního centra ochrany a údržby památek. Pan Andreas Vogel je přesvědčen, že společná koordinace a realizace těchto iniciativ by měla být prioritou pro Eurex PAMÁTKY.

Pan Markus Kepstein přiblížil historii vzniku centra. Funguje již více než 20 let. Do roku 2010 fungovalo v rámci celého Německa jako Památková akademie (Denkmalakademie e.V.). Od této chvíle je nezávislým subjektem, registrovaným jako sdružení (koncovka "e.V."). Středisko má osvědčené programy a metody, personální, logistické zázemí a rozsáhlé zkušenosti s řemeslnou odborností a specializací v oblasti rekonstrukcí, bez níž by byla renovace památek nemožná. Současné aktivity centra v Görlitz mají nadnárodní rozměr. Jejich nabídek vzdělávání často využívají studenti z různých zemí z oblasti střední a východní Evropy. Odborníci působící ve středisku v Görlitz jsou připraveni v této činnosti pokračovat. Nedávno navázali kontakty s Wroclawskou nadací, která má za úkol v rámci školských zařízení na Dolním Slezsku nábor kandidátů pro praxe na území Německa. Plánovaná spolupráce by měla zahrnovat také školení pro učitele oborů spojených s oblastí památek.

Pan Andreas Vogel plánuje se co nejdříve setkat s představiteli německé strany ERN pány Berndem Lange a Gerhardem Watterottem a seznámit je s naším postojem k této otázce.

Myšlenka Evropského roku kulturního dědictví 2018 (ERDK 2018) je rozšiřována mimo jiné strukturou německých řemeslných cechů. Pro členy Eureksu PAMÁTKY je to nová iniciativa, ale určitě stojí za bližší pozornost. Na polské straně, pan Jacek Jakubiec vedl předběžná jednání na odboru kultury Maršálkovského úřadu a v Národním památkovém ústavu v polské Vratislavi. Je známo, že řada subjektů po celé Evropě hlásí projektové záměry, které by obohatily program v roce 2018 jako "tématického". Na konci roku 2016, by měl být tento program být přijat Evropskou radou.

Paní Dolores Weidner se ptá na "datový portál", který by byl vhodným způsobem získávání dobrých partnerů pro přeshraniční projekty. Paní Dolores Weidner: je přesvědčena, že činnost v rámci a ve prospěch komplexního přeshraničního projektu "Krajina podstávkových domů" (Umgebindeland) jasně ztratila na dynamice. Vyzývá k tomu, aby Eurex PAMÁTKY zorganizoval letos konferenci nebo seminář na téma podstávkových domů.

 

Novým předsedou Eurexu PAMÁTEK pro rok 2016 jbyl zvolen Jan Randáček ,což bylo přítomnými přijato s potleskem.

 

Zpět na seznam zpráv