EUREX Knihovny v Liberci

11.02.2016Tisknout

Setkání členů pracovní skupiny EUREX Knihovny se uskutečnilo dne 28. 1. 2016 v Krajské vědecké knihovně v Liberci

Paní ředitelka Konvalinková přivítala všechny přítomné a seznámila je s programem jednání a pozvala účastníky po skončení jednání na exkurzi do Muzea „Zapomenuté dějiny města Liberce“.

Česká strana EUREX informovala o výstavě „Legendární hrdinové pohraničí“ – z Liberce se přestěhovala do Turnova, kde je po celý únor umístěna v Knihovně Antonína Marka. V březnu bude převezena do České Lípy (Městská knihovna) a 8. dubna 2016 ji Knihovna Česká Lípa dopraví do Christian Weise Bibliothek v Žitavě (odtud se přesune do školy ve Witichenau). V plánu jsou dále města Žitava, Budyšín, začátkem července se výstava vrátí zpět do Polska.

Účasníci EUREX jednali dále o uspořádání Konference knihoven v Semilech 2016: „Knihovna pro seniory, senioři v knihovně“ v termínu 27.-28.5. 2016. Na druhý den konference 28. 5. je plánována exkurze do knihoven a literární okruh v okolí Semil.

Paní ředitelka Inez Thoermer (Městská knihovny v Görlitz) informovala o chystané akci - Literární vycházka Bajky/Mýty – v Görlitz – pátek 14.10.2016, po místech spojených s pověstmi (např. Peterskirche, hřbitov, …). Německá strana nyní hledá vhodné finanční zdroje, možná požádá o peníze z FMP.

Paní Dana Petrýdesová informovala o dvou projektech, na kterých se podílí KVK v Liberci:

1. Lernraum – prostor učení – žádost se podává v těchto dnech, lead-partnerem je Univerzitní knihovna v Chemnitz , účastní se 3 české a 2 německé knihovny, cílem projektu je zakoupení e-knih a databází, zlepšení technického vybavení, workshopy, stáže apod.

2. Kulturní dědictví Euroregionu Nisa - žádost se podává v těchto dnech, lead-partnerem je Euroregion (česká část), celkem je v projektu zapojeno 7 partnerů včetně KVK v Liberci a KuWeit v Löbau. Cílem projektu je digitalizace fondů, restaurování vzácných tisků, vydání publikací, výstavy, workshopy.

Oba projekty jsou plánovány na 2,5 roku. Mají význam i pro menší knihovny Euroregionu.

Termín příštího setkání je středa 13. dubna 2016 v 10.00 – Krkonošská knihovna Jelení Hora

 

Zpět na seznam zpráv