EUREX Knihovny v Görlitz

12.05.2015Tisknout

Dne 9.4.2015 se v Městské knihovně/Stadtbibliothek, Jochmannstr. 2-3, 02826 Görlitz setkali členové pracovní skupiny EUREX Knihovny. 

Účastníci se zabývali stavem přípravy umělecké soutěže Rübezahl-Krabat 2015 - PL. V současnosti jsou podmínky soutěže přeloženy a DE a CZ a rozeslány na školy. Zájmem je také oslovit a k soutěži přizvat umělecké spolky, kulturní zařízení a školy v okrese Bautzen, především na německé straně, aby bylo získáno více účastníků soutěže. V rámci soutěže se uskuteční dne 28.08.2015 Seminář expertů v Jeleniej Górze. 

Dále se účastníci zabývali stavem přípravy projektu Literární putování v Jeleniej Górze - PL. Žádost byla předložena Nadaci německo-polské spolupráce, partnerem je Kultur-u. Weiterbildungsgesellschaft mbH, finanční prostředky nejsou ještě dořešeny. Téma: „Středověké literární procházka" Termín: 12.6.2015. Účast: z každé země max. 10 osob (knihovníci a zájemci). Zástupci okresu Görlitz informovali o vytvoření 3-jazyčné putovní výstavy k reformaci, která bude v červnu 2016 nainstalována v Liberci; o výstavu je veliký zájem a proto jsou dlouhé čekací doby, zprostředkovává ji Okresní úřad Görlitz

Návrhy témat pro další společné projekty:
►Konference knihoven 2016 v ČR (v plánu)
►trojstranná putovní výstava na téma Knihovny v ERN (představení vývoje knihoven)
►Pokračování v digitalizaci sbírek DE/PL a DE/CZ

 

Zpět na seznam zpráv