EUREX Krizové řízení v v Hoyerswerdě

31.03.2015Tisknout

Jednání EUREX-Krizové řízení se konalo dne 11. března 2015 v 10 hod v Hoyerswerdě, Integrierte Regionalleistelle Ostsachsen. Jednání řídil předseda pan  Runge. Představil činnost IRLS pro východosaské záležitosti a jeho úkoly při naplňování dohod o vzájemné pomoci v případě katastrof a při vážných nehodách.

Dále účastníci jednání byli seznáměni s využíváním nových informačních a komunikačních technologií k mobilnímu přeshraničnímu získávání, vyhodnocování a využívání koordinace zásahu včetně dokumentace velkých škod. Proběhla prezentace českého projektu "CIFAD" a plánované pokračování projektu „Maják / Leuchtturm"

Paní Ingelore Ruge, vedoucí odboru ochrany proti katastrofám okresu Görlitz informovala, že okres Bautzen již 3 roky spolupracuje s okresem Görlitz a Libereckým krajem v rámci ERN na přeshraničním informačním a řídícím systému při povodních a jiných katastrofách (CIFAD).

V rámci diskuze představil p. Broulík současný stav projektu. Především se obracel na vojvodství ve Wróclavi s dotazem, zda by bylo možné uskutečnit společnou prezentaci projektu a navrhoval trojstranné setkání v květnu/červnu 2015. Bohužel doposud nikdo na jeho návrh nereagoval a proto požádal polské zástupce, aby vše prověřili a na tomto jednání získané informace o zájmu, v budoucnu vytvořit společný trojstranný software, vojvodství předali.
Po té následoval návrh, aby k tomuto bylo do příštího setkání získáno stanovisko polské strany.

Pan Wachsmuth pak doplnil informace o plánovaném vzdělávacím centru. Dle jeho názoru vzniku společného centra brání především politické problémy.

Příští jednání EUREX-Krizový management by se mělo uskutečnit dne 17.6.2015 v 10 hod. v Jelení Góře.

 

Zpět na seznam zpráv