Připomenutí díla varnsdorfského rodáka Vincenze Pilze

20.10.2016

 

Městské divadlo ve Varnsdorfu přišlo s myšlenkou přiblížit současníkům významného varnsdorfského rodáka, sochaře Vincenze Pilze, který se zde narodil před 200 lety. Sochař působil v Římě a zejména ve Vídni, kde vytvořil svá stěžejní díla....

Malé projekty pro všechny generace v České Lípě

14.10.2016

 

Město Česká Lípa aktivně spolupracuje se saskou Mittweidou již od r. 1998 a navázala také  spolupráci s polským Bołeslawcem. Tím si město vytvořilo předpoklad  pro možnost čerpání dotací jak z Fondu malých projektů Česká republika- Sasko, tak z Fondu mikroprojektů...

Aktuální informace z Monitorovacího výboru programu INTERRG VA CZ - PL

11.10.2016

Na jednání Monitorovacího výboru, který se konal 5.10. 2016 ve Walbrzychu, byl schválen harmonogram výzev pro prioritní osy 1-4:

 

Prioritní osa 

Projektový záměr 

Divadla z Česka, Německa a Polska vytvoří společně inscenace

10.10.2016

Dvě inscenace německých autorů a jedno koprodukční představení vzniknou v rámci spolupráce divadel z příhraničí Česka, Německa a Polska. Na projekt za 4,3 milionu korun se podařilo získat evropskou dotaci. Na české straně se do něj zapojí liberecké divadlo F. X. Šaldy. Řekla to ředitelka divadla Jarmila Levko.

Není to poprvé, co budou spolu divadla v Trojmezí spolupracovat. Před...

Proměny- místa zmizelá a znovuobjevená v Geoparku Ralsko

07.10.2016

je název dalšího z malých projektů, které se v současné době realizují za spolufinancování z ERDF z Fondu malých projektů Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Sasko 2014 -2020.  Projekt získal dotaci 14 387,12 €. Cílem projektu je...

Aktivní v každém věku- úspěšné mikroprojekty

06.10.2016

 

Obec Hrubá Skála, která dosud nežádala o dotaci ani z Fondu malých projektů CZ – DE ani z Fondu mikroprojektů CZ – PL, si našla pro nové dotační období 2014 -2020 vhodného projektového partnera v polské obci Kamienna Góra. Obě obce mají podobné...

Zlepšený navigační systém pro návštěvníky Hrádku nad Nisou

06.10.2016

Hrádek nad Nisou je dosud nejúspěšnějším žadatelem z Fondu malých projektů. Své zkušenosti uplatnil ihned na začátku nového dotačního období 2014- 2020 jak česko- polského, tak česko-saského programu přeshraniční spolupráce. Do česko-polského Fondu...

4. zasedání Řídícího výboru Fondu malých projektů ČR-Sasko

28.09.2016

Dne 27.9.2016 se na žitavské radnici konalo 4. zasedání Řídícího výboru Fondu malých projektů podpořeného v rámci Programu na podporu přeshraniční spolupráce Česká republika - Sasko 2014 - 2020. Členové Řídícího výboru se zabývali 9 projektovými žádostmi a z toho 8 projektů bylo podpořeno a jeden projekt byl zamítnut.

Pozastavení příjmu žádostí velkých projektů v česko-saském programu

20.09.2016

Pozastavení příjmu žádostí velkých projektů v oblastech „Předcházení a management rizik“ a „Cestovní ruch / Přírodní a kulturní dědictví

Monitorovací výbor rozhodl na svém zasedání v Novém Oldřichově o pozastavení příjmu žádostí...

Evropské peníze přispějí na 11 projektů z Libereckého kraje

18.09.2016

Celkem jedenáct projektů z Libereckého kraje schválil v polovině září 2016  monitorovací výbor přeshraničního Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020. Evropské peníze pomohou třeba s obnovou zámku v Doksech nebo vzniku nové expozice o horolezectví v Muzeu Českého ráje v Turnově. Všech...

1
...
10
>>>Celkem:760

Sledujte také