Vážené dámy a pánové,

 

i v letošním roce se uskuteční již 10. jubilejní ročník mezinárodní soutěže 

Cena Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa 2018.

 

V jednotlivých kategoriích budou vyznamenána příkladná přeshraniční partnerství na území Euroregionu. Cílem je prostřednictvím tohoto ocenění vyjádřit veřejné uznání institucím i jednotlivcům za vynikající výsledky dosažené v oblasti spolupráce v příhraničí Německa, Polska a České republiky.

 

Soutěž je vyhlášena v těchto kategoriích:

 

  • Nejlepší přeshraniční partnerství
  • Osoba, která se výrazně podílí na přeshraniční spolupráci 

 

Přihláška se vyplňuje on-line na následujícím odkaze: https://www.euroregion-neisse.de/cs/cena-euroregionu/prihlasky/.

Přihlášku vyplňte elektronicky a uložte. Po kompletním vyplnění a odkliknutí tlačítka „odeslat“ se vygeneruje automaticky tisková verze. Tiskovou verzi přihlášky vytiskněte a opatřete podpisy všech kooperujících partnerů. Přihlášku můžete  zaslat poštou nebo odevzdat osobně na Euroregionu Nisa v Liberci. Doplňující materiály v podobě letáčků, výstupů projektu apod. jsou vítány. 

 

Nominace se přijímají do 30. 10. 2018.

 

Rozhodnutí o pořadí a udělení ceny provede třístranná porota. Cenu budou předávat prezidenti ERN.

 

Slavnostní vyhlášení vítězů letošního ročníku proběhne 18. 12. 2018 na hradě Grabštejn.

 

Těšíme se na Vaši účast a přejeme hodně štěstí v soutěži!