Online dotazník "Dopady uzavření hranic na přeshraniční spolupráci v Euroregionu Nisa"

26.07.2021 Tisknout

 

ZAPOJTE SE DO STUDIE POMOCÍ ONLINE DOTAZNÍKU!

 

Euroregion Nisa spolu s Technickou univerzitou v Liberci realizuje studii zaměřenou na dopady uzavření hranic mezi ČR, Německem a Polskem na přeshraniční spolupráci v Euroregionu Nisa.

Velmi stojíme o zkušenosti lidí žijících v pohraničí, a proto se na Vás obracíme s žádostí o vyplnění tohoto anonymního dotazníku. Shromážděné údaje z tohoto průzkumu budou anonymní a budou použity ve formě zpráv pro účely tohoto průzkumu a pro veřejnou prezentaci jeho výsledků.

Odpovědi na dotazník zaberou cca 7 minut. Děkujeme!!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSfWzk6I5nHPCyBnbgkFRTeEupEA09Fd4pSvLWOjGz94cvww/viewform

 

 

Studie je realizována v rámci projektu "Euroregion Neisse-Nisa-Nysa během krize a po ní", reg.č.: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_012/0002692, a to v rámci programu přeshraniční súolupráce INTERREG V-A Česká republika - Polsko

 

Zpět na seznam zpráv