Pozvánka na debatu "Budoucnost přeshraniční spolupráce a hraničních regionů v Evropě"

14.04.2021 Tisknout

Přibližně třetina občanů EU žije a pracuje v evropských příhraničních regionech. Tyto hranice mají přímý i nepřímý dopad na jejich každodenní život. Lidé žijící v příhraničních regionech se často potýkají se zvláštními výzvami, ať už jde o hledání zaměstnání, přístup ke zdravotní péči a dalším veřejným službám nebo o každodenní dojíždění a překonávání administrativních problémů. Nejúčinnějším nástrojem pro překonání rozdělujícímu efektu hranic je prokazatelně přeshraniční spolupráce.

9. května ve Štrasburku bude zahájen celoevropská Konference o budoucnosti Evropy. Evropský výbor regionů chce hrát v této konferenci aktivní roli, a tak jeho členové organizují ve svých regionech místní debaty. Touto debatou chceme přispět k formulování vize, jak by měla v budoucí Evropě fungovat přeshraniční spolupráce jaké postavení by v ní měly příhraniční regiony mít. Zaměříme se konkrétně i na náš euroregion, ve kterém žijeme. 

Debata je otevřena veřejnosti a budeme rádi za širokou diskusi. Pozvání na ni přijali lidé, kteří mají s přeshraniční spoluprací mnohaleté zkušenosti: 

 • Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, předseda Euroregionu Nisa, člen Výboru regionů
 • Bernd Lange, přednosta okresu Görlitz, předseda Euroregionu Neisse, člen Výboru regionů
 • Pavel Branda, místostarosta obce Rádlo, člen Výboru regionů, místopředseda AEBR
 • Thomas Zenker, starosta města Žitavy (tbc)
 • Iva Linderová, ředitelka okresní hospodářské komory v Jablonci nad Nisou
 • Regina Gellrich, vedoucí Sächsischen Landesstelle für frühe nachbarsprachige Bildung
 • Hedvika Zimmermannová, farářka Československé církve husitské, zastupitelka města Hrádek nad Nisou
 • Hynek Böhm, odborný asistent, katedra geografie, Technická univerzita v Liberci
 • Blanka Konvalinová, emeritní ředitelka krajské vědecké knihovny v Liberci, předsedkyně EUREX knihovny
 • Martín Guillermo Ramírez, generální tajemník AEBR (Asociace evropských hraničních regionů)
 • Slaven Klobucar, monitorovací platforma ESÚS, Evropský výbor regionů 

Moderátor: David Hamr, Český rozhlas Liberec 

 

Termín: 21. dubna 2021, 14:30 - 16:30 hodin

 

Zapojte se do debaty i Vy! Debata se uskuteční online a zúčastnit se jí můžete na následujícím odkazu:

https://euconf-eu.zoom.us/j/98598410661?pwd=aElKS1p0cnRQS0gxOGFlOVhGWWdDQT09 


Témata k diskusi:

 • Jaký je význam přeshraniční spolupráce pro náš region?
 • Jaké jsou hlavní překážky v rozvoji přeshraniční spolupráce (právní, správní, jazykové, ekonomické, lidské…)? Jak je nejlépe odstraňovat?
 • Jaký dopad měla/má pandemie COVID-19 na přeshraniční spolupráci? Jak by měla být v budoucnu přijímána opatření, aby na spolupráci tak tvrdě nedopadla?
 • Jaká je minimální míra přeshraniční spolupráce, kterou musí EU a členské státy v případě podobných krizí zaručit?
 • Jak by měla vypadat v budoucnu přeshraniční správa? Měl by např. fungovat integrovaný systém územního plánování? Společná strategie rozvoje území?
 • Jak by měl vypadat život v příhraničních regionech? Přístup k veřejným službám? Vzdělávání? Kultura? Zdravotnická péče? Krizové řízení?
 • Měla by být rozvíjena přeshraniční identita? Jak k ní případně dospět?

 

Zpět na seznam zpráv