Údaje k vyplnění Seznamu účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu

28.12.2020 Tisknout

 

Údaje za Euroregion Nisa k 31.12. 2019:

počet obcí, které jsou ve svazku: 133

% podíl každé obce v Euroregionu - 0,75%

netto aktiva: 4 556 535,67 Kč

výše ciz. zdrojů: 0

celkové náklady: 9 500 540,26 Kč 

 

celkové výnosy:  10 026 059,84 Kč

pohledávky:  0,00  Kč

podíl na základním kapitálu: 0,75%

Zpět na seznam zpráv