Fond malých projektů v rámci programu přeshraniční spolupráce

2014 -2020 mezi svobodným státem Sasko a Českou republikou

 

 

Kontakty

EUROREGION NISA

U Jezu 525/4 , 460 01 Liberec

(budova v bezprostřední blízkosti Krajského úřadu v Liberci označená jako "Evropský dům")

 

Lenka Kotrbancová, DiS.

kotrbancova(at)euroregion-neisse.de

tel.: +420 485 226 129 

 

Ing. Lucie Hobrlantová

hobrlantova(at)euroregion-neisse.de

tel.: +420 485 226 129