Fond malých projektů v rámci programu přeshraniční spolupráce

2014 -2020 mezi svobodným státem Sasko a Českou republikou

 

 

 

Kontakty

EUROREGION NISA

U Jezu 525/4 , 460 01 Liberec

(budova v bezprostřední blízkosti Krajského úřadu v Liberci označená jako "Evropský dům")

 

Bc. Věra Goudriaan Slánská, DiS.

v.slanska@ern.cz

tel.: +420 485 226 129     

 

Lenka Kotrbancová, DiS.

l.kotrbancova@ern.cz 

tel.: +420 485 226 129