Bezirk Reichenberg, návrh Oskar Hirschmann

03.07.2014Tisknout

- - -

 

Bezirk Reichenberg, návrh Oskar Hirschmann, provedl Litografický umělecký ústav Conrad Jäger Proseč nad Nisou, nedatováno (mezi 1899 až 1918), barevná litografie, 1:75 000, 46x41 cm, Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, sign. 66 430, KA - 22

 

Oskar Hirschmann, učitel na měšťanské škole v Hodkovicích nad Mohelkou (Liebenau), vytvořil mapu Libereckého okresu v posledních letech existence rakouské monarchie. Z pohledu správního členění sousedil znázorněný okres na severu s Královstvím saským a s okresem Frýdlant (Friedland), na východě s okresem Jablonec nad Nisou (Gablonz), na jihu a jihozápadě s okresem Turnov (Turnau) a na východě s okresem Jablonné v Podještědí (Gabel).

Proměny terénu v Jizerských horách nejsou ani zde znázorněny tehdy již známými vrstevnicemi, nýbrž různě barevným stínováním. Metodu, zvanou hypsometrie, jasně ukazuje vysvětlivka v pravém dolním rohu. Zde se používá rozpětí 200 až 1000 metrů nad mořem. Měřítko je uvedeno v metrech a kilometrech. Čím tmavší je barva na mapě, tím výše leží terén.

Legenda v levém dolním rohu upozorňuje na hranice státní a okresní, na železnici, elektrickou dráhu, silnice a cesty. Zvláštní zájem jeví o ekonomické záležitosti. Vyjmenovává hospodářské dvory a myslivny, mlýny vodní, větrné i parní, továrny, vápenky, cihelny, lomy, pily a doly. Zachycuje řeky, potoky a vodní díla. Znázorňuje průseky v lesích a výškové (geodetické) body. (Ještěd zde měří 1010 m n. m.). Jako kulturní dědictví i nabídku turistických cílů připomíná kostely, kaple, kříže, sochy, pomníky a hradní zříceniny.

V drobnohledu stojí za pozornost tramvajová trať v Liberci s vyznačením dráhy z Lidových sadů (Volksgarten) přes dolní střed města na Soukenném náměstí (Tuchplatz) až k hlavnímu nádraží. Odbočka z centra do Rochlic existovala v letech 1899-1960. Poté byla tramvaj do této příměstské části Liberce zrušena.

Mapu vydal „Umělecký kamenotiskařský ústav" Conrada Jägera v Proseči nad Nisou (Proschwitz an der Neisse). V regionu šlo o jednu z kvalitních tiskáren, která na přelomu 19. a 20. století vydávala různá díla včetně pohlednic a hracích karet.

 

Bezirk Reichenberg, Entwurf: Oskar Hirschmann, Ausführung: Lithografisches künstlerisches Institut Conrad Jäger Proschwitz an der Neiße (Proseč nad Nisou), undatiert (zwischen 1899 und 1918), Farbige Lithografie, 1:75 000, 46x41 cm, heimatkundliches Museum und Galerie in Böhmisch Leipa (Česká Lípa), Sign. 66 430, KA - 22

 

Oskar Hirschmann, Lehrer an der Bürgerschule in Liebenau (Hodkovice nad Mohelkou) erstellte diese Karte des Bezirks Reichenberg während der letzten Jahre der Existenz der österreichischen Monarchie. Aus administrativer Sicht grenzte der dargestellte Bezirk im Norden an das sächsische Königreich, im Osten an den Bezirk Gablonz (Jablonec nad Nisou) im Süden und Südwesten an den Bezirk Turnau (Turnov) und im Osten an den Bezirk Deutsch Gabel (Jablonné v Podještědí).

Die Unterschiede im Terrain sind auch hier nicht mit Hilfe von Höhenlinien kenntlich gemacht, sondern mit unterschiedlicher Farbschattierung. Die so genannte Hypsometrie wird in der rechten unteren Ecke erläutert. Hier wird ein Messbereich von 200 bis 1000 m ü. d. M. verwendet. Der Maßstab ist in Kilometern angegeben. Je dunkler die Farbe ist, desto höher liegt das Terrain.

Die Legende in der linken unteren Ecke weist auf die Staats- und Bezirksgrenzen, die Eisenbahn, die elektrische Bahn, Straßen und Wege hin. Besonderes Interesse gilt den wirtschaftlichen Einrichtungen. Es werden Wirtschaftshöfe, Forsthäuser, Wind-, Wasser- und Dampfmühlen, Fabriken, Ziegeleien, Steinbrüche, Sägemühlen und Bergwerke aufgelistet. Die Karte erfasst zudem Flüsse, Bäche und Wasserwerke. Sie veranschaulicht Schneisen in den Wäldern und Höhenpunkte. Für die touristischen und kulturellen Schätze stehen Kirchen, Kapellen, Kreuze, Statuen, Denkmäler und Burgruinen.

Bei genauer Betrachtung fällt in Reichenberg die Markierung der Straßenbahntrasse vom Volksgarten (Lidové Sady) über das untere Zentrum der Stadt auf den Tuchplatz (Soukenné náměstí) bis hin zum Hauptbahnhof auf. Der Abzweig vom Zentrum nach Röchlitz (Rochlice) existierte von 1899 bis 1960. In diesem Jahr wurde diese Straßenbahnstrecke stillgelegt.

Die Karte wurde vom „Künstlerischen Steindruckinstitut" unter Conrad Jäger in Proschwitz an der Neiße (Proseč nad Nisou) herausgegeben. Dies war eine der bedeutenden Druckereien, die um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert verschiedene Werke, darunter Ansichtspostkarten und Spielkarten, herausbrachte.

Zpět na seznam