Fond malých projektů v rámci programu přeshraniční spolupráce

2014 -2020 mezi svobodným státem Sasko a Českou republikou

Seznamy projektů

Přehled schválených projektů