Euroregion Neisse e.V.

Koordinace regionálního rozvoje v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa

Náměty na KOREG 2007 - 2008

 

Regionální rozvoj a hospodářství:

 • Proces a tvorba strategických rozvojových dokumentů

(proces projednávání, závaznost dokumentů, hodnocení a monitoring strategických dokumentů)

 • Proces a tvorba územních dokumentů
 • Lokální a regionální plány a koncepce
 • Konverze bývalých vojenských území (Ralsko, Rothenburg)
 • Hospodářsky slabé oblasti - jejich vymezování, podporaa rozvoj
 • Využití brownfields a deprimujících zón (nápravy pouštěných objektů - textilky, zemědělská družstva, letiště, apod.)
 • Revitalizace měst
 • Podstávkové domy
 • Indikátory udržitelného rozvoje
 • Podpora podnikání
 • Informační systém - (krizové situace, povodně, apod.)
 • překlady strategických dokumentů partnerských regionů

 

Venkov, zemědělství a životní prostředí:

 • Posuzování vlivů na ŽP
 • Otázky ochrany ovzduší a hospodaření sodpady
 • Prevence závažných havárií a integrovaná prevence (IPPC)
 • Vodní hospodářství (čistota povrchových a podzemních vod, ochrana před povodněmi, pokračování projektu Čistá Nisa)
 • Vývoj stavů jelení zvěře vpříhraničních oblastech - škody na lesích, náklady na ochranu lesa
 • Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta
 • Problematika udržitelného rozvoje
 • Spolupráce na posouzení vlivů územního plánu velkého celku Horní Lužice - Dolní Slezsko na životní prostředí
 • APIC - Agrární poradenské a informační centrum
 • Výsledky vápnění lesních porostů vSasku a vývoji stavů jelení zvěře vpřilehlých horách (Krušné, Žitavské, Saské Švýcarsko)
 • Problematika větrných elektráren - povolovací proces, zkušenosti sprovozem, změna složek ŽP vokolí funkčních VE, postoj obyvatel
 • Využití obnovitelných zdrojů

 

Školství mládeže a tělovýchovy:

 • školský informační portál ERN
 • Veletrhy vzdělávání Nisa schola a Burzy práce

 

 

Doprava:

 • Veřejná doprava - integrované dopravní systémy - IDS
 • Stavební stav silnic
 • Dopravní značení
 • Zvyšování bezpečnosti silničního provozu
 • Společná silniční kontrola - dodržování stanovených nařízení EU pro oblast silniční dopravy