Euroregion Neisse e.V.

KOMPENDIUM PŘESHRANIČNÍCH PROJEKTŮ 2004 - 2006

Select image to upload:

Název projektu:

Putování po historických cestách - "Gabler Straße" mezi Žitavou a Jablonným v Podještědí

Nositel projektu:

Společnost pro Lužické hory, o.s.

 
       
Kontaktní osoba: Ing. Romana Cermanová Partner projektu: Fremdenverkehrsbetrieb Oybin
Místo realizace: Jablonné v Podještědí Struktura spolufinancování projektu:
Harmonogram projektu: 01.06.2006 - 31.12.2006 Výše příspěvku EU
(v Kč):
115 628,25
    Celk. náklady projektu
(v Kč):
154 171,00
       
Obsah projektu: Cílem projektu bylo zmírnit okrajový charakter daných oblastí a tím zlepšit kvalitu života a vytvořit spolupracující systémy na obou stranách hranice a podporovat další rozvoj hospodářského potenciálu příhraničních regionů posilováním stávajících struktur, zvyšováním soutěživosti českých subjektů a oživováním celkového hospodářství na obou stranách hranice, zvláště pak využitím potenciálu cestovního ruchu. Projekt podpořil rozvoj turismu, jako důležitého faktoru pro rozvoj regionálního hospodářství a zaměstananosti.
Výsledky projektu: Vyhledávací studie, internetové stránky, společná pracovní jednání, čtyřjazyčná informační brožura, čtyřjazyčné informační a orientační tabule.

Putovani_cesta.jpg