Euroregion Neisse e.V.

KOMPENDIUM PŘESHRANIČNÍCH PROJEKTŮ 2004 - 2006

Select image to upload:

Název projektu:

Jazyk a vzdělávání

Nositel projektu:

Základní škola Lidická, Hrádek nad Nisou

 
       
Kontaktní osoba: Mgr. Jaroslav Poláček Partner projektu: PEZ Freier Schulträgerverein, Hartau
Místo realizace: Hrádek nad Nisou Struktura spolufinancování projektu:
Harmonogram projektu: 01.09.2006 - 31.07.2007 Výše příspěvku EU (v Kč): 210 000,00
    Celk. náklady projektu (v Kč): 280 000,00
       
Obsah projektu: Díky dvojjazyčným výukovým materiálům, které vznikly v rámci projektu, došlo ke zkvalitnění výuky cizího jazyka nejen při společných setkávacích dnech, ale i v rámci běžné výuky na všech školách, které o tento způsob mezinárodní spolupráce projevily zájem. To vše vedlo ke zmenšení jazykových bariér na obou stranách hranice.
Výsledky projektu: Společné setkávací dny, porady pedagogů z obou škol, dvojjazyčné materiály a hry, společná vystoupení, plavecký výcvik pro české i německé žáky.

Jazyk_vzdelavani.jpg