Euroregion Neisse e.V.

KOMPENDIUM PŘESHRANIČNÍCH PROJEKTŮ 2004 - 2006

Select image to upload:

Název projektu:

Jak se žije vedle - výzkumný a vzdělávací výměnný pobyt zaměřený socio kulturně, regionálně, sportovně, společensky a jazykově

Nositel projektu:

Biskupské gymnázium Varnsdorf

 
       
Kontaktní osoba: ThMgr. Jiří Čunát Partner projektu: Sorbisches gymnasium Bautzen
Místo realizace: Varnsdorf Struktura spolufinancování projektu:
Harmonogram projektu: 03.07.2006 - 30.04.2007 Výše příspěvku EU
(v Kč):
210 000,00
    Celk. náklady projektu
(v Kč):
281 000,00
       
Obsah projektu: Obsahem projektu bylo setkání a výměna dětí - formou tábora - ze sociálně slabého prostředí Euroregionu Nisa s důrazem na navazování kontaktů, objevování  a  rozvoj tradic, dlouhodobé spolupráce a prohlubování vztahu k regionu. Aktivitami projektu byl terénní výzkum smíšených skupin (českých a německých studentů) - získávání informací o regionu od rodáků a organizací, workshopy, prožitková výuka, přednášky, sportovní aktivity. Čeští studenti se podíleli na výzkumu v Bautzenu a okolí, němečtí studenti ve Varnsdorfu a okolí. Cílem projektu byla výměna informací o partnerských regionech, která vyústila ve vznik výstav o regionu, webových stránek a publikace pro veřejnost.
Výsledky projektu: Společné setkání ředitelů škol, výstava a dvojjazyčná publikace s výstupy projektu, společné dílny studentů, webové stránky.

Jak_se_zije.jpg