Euroregion Neisse e.V.

KOMPENDIUM PŘESHRANIČNÍCH PROJEKTŮ 2004 - 2006

Select image to upload:

Název projektu:

Malíř František Petr Kien; vzdělávací projekt dokumentující holocaust a pronásledování židovských obyvatel a obecně příslušníků menšin na území Sudet

Nositel projektu:

Biskupské gymnázium Varnsdorf

 
       
Kontaktní osoba: ThMgr. Jiří Čunát Partner projektu: Sorbisches gymnasium Bautzen
Místo realizace: Varnsdorf Struktura spolufinancování projektu:
Harmonogram projektu: 25.04.2006 - 24.04.2007 Výše příspěvku EU
(v Kč):
217 000,00
    Celk. náklady projektu
(v Kč):
289 500,00
       
Obsah projektu: Účastníci projektu především přímo v rámci výuky aktivně vyhledávali, vyhodnocovali a veřejnosti prezentovali informace týkající se příslušníků židovské, ale také i romské menšiny - zmizelých sousedů. Nosnou postavou v projektu byl mladý malíř F.P.Kien. Projekt představoval investici do lidských zdrojů - vzdělání mladých lidí, prevenci diskriminace, šíření předsudků a rozvoji xenofobie, dokumentaci regionální historie, pozitivní vliv na kulturně-společenský život.
Výsledky projektu: Setkání ředitelů partnerských škol, 9 společných pracovních schůzek, výuka o holocaustu pro české i německé studenty, vícejazyčná publikace.

Malir_Kien.jpg