Euroregion Neisse e.V.

KOMPENDIUM PŘESHRANIČNÍCH PROJEKTŮ 2004 - 2006

Select image to upload:

Název projektu:

Další vzdělávání pedagogických pracovníků, pilotní projekt Biskupského gymnázia Varnsdorf v oblasti prožitkové výuky

Nositel projektu:

Biskupské gymnázium Varnsdorf

 
       
Kontaktní osoba: ThMgr. Jiří Čunát Partner projektu: Eurohof Dreilandereck Hainewalde
Místo realizace: Varnsdorf Struktura spolufinancování projektu:
Harmonogram projektu: 02.06.2006 - 20.12.2006 Výše příspěvku EU
(v Kč):
150 000,00
    Celk. náklady projektu
(v Kč):
200 000,00
       
Obsah projektu: Projekt umožnil českým studentům a učitelům zapojit se do prožitkového vyučování ve speciálním školském zařízení, která zatím není v ČR realizovatelná. Studenti z Varnsdorfu se tak mohli podílet na výuce, která přesahuje běžné standardy českého školství. Výuka prohloubila cítění ke krajině, ve které žijí, osvětlila historické pozadí a pozitivně budovala sounáležitost s regionem. Pedagogové získali nové zkušenosti s tímto druhem výuky a můžou ji tak pomoci zavádět do praxe i v ČR. Výuka byla součástí školního vzdělávacího programu a z větší části probíhala v Německu.
Výsledky projektu: Společný pobyt a projektová výuka studentů a učitelů z české i německé školy, výstava, webové stránky projektu.

vzdelavani_pedagog.jpg