Euroregion Neisse e.V.

KOMPENDIUM PŘESHRANIČNÍCH PROJEKTŮ 2004 - 2006

Select image to upload:

Název projektu:

CONFERNET - síť konferenčních center v Euroregionu Nisa

Nositel projektu:

Eurocentrum Jablonec nad Nisou, s.r.o.

       
Kontaktní osoba: Ing. Lenka Hudcová Partner projektu: Landratsamt Bautzen
Místo realizace: Liberecký kraj Struktura spolufinancování projektu:
Harmonogram projektu: 01.08.2006 - 31.12.2006 Výše příspěvku EU
(v Kč):
194 388,31
    Celk. náklady projektu
(v Kč):
259 184,96
       
Obsah projektu: Cílem projektu bylo vytvořit přeshraniční spolupracující systém pro řízení konferenčních aktivit a založit síť konferenčních center v Euroregionu Nisa. Součástí projektu byla společná propagace center a jejich aktivit. Koordinací a propojením činností partnerů je umožněno pořádání akcí následně nebo paralelně na obou stranách hranice, podpoří se tak rozvoj přeshraniční spolupráce organizací, malých i středních firem. Obsahem projektu bylo dojednání postupu a pravidel pro koordinaci a propojení aktivit obou center, vydání propagační brožury, rozšíření webových stránek a společné vystoupení a prezentace konferenčních center a projektu na veletrhu v Budyšíně a Jablonci nad Nisou.
Výsledky projektu: Společné pracovní schůzky, 10000ks trojjazyčné propagační brožury, účast na veletrzích, nová struktura webových stránek.

Confernet.JPG