Euroregion Neisse e.V.

KOMPENDIUM PŘESHRANIČNÍCH PROJEKTŮ 2004 - 2006

Select image to upload:

Název projektu:

Kotelna 2006 - Industriální stopy

Nositel projektu:

Spacium, o.p.s., Liberec

 
       
Kontaktní osoba: Ing. arch. Filip Horatschke Partner projektu: Kulturbűro der Stadt Bautzen
Místo realizace: Chrastava Struktura spolufinancování projektu:
Harmonogram projektu: 09.09.2005 - 31.07.2006 Výše příspěvku EU
(v Kč):
171 958,63
    Celk. náklady projektu
(v Kč):
236 825,00
       
Obsah projektu: Problematika, kterou se projekt zabýval, je typická pro tento region a je aktuální na straně polské i německé, neboť i v tomto projektu se řešila otázka, jak naložit s nevyužitými, chátrajícími a často architektonicky cennými industriálními objekty. Proto byl tento projekt koncipován tak, aby umožnil vzájemné předání zkušeností všech stran a společné hledání možných řešení. Kulturní doprovodné akce byly, jsou a budou příležitostí pro kulturní vyžití místních obyvatel v malé příhraniční obci.
Výsledky projektu: Mezinárodní kulturní akce.

Spacium.jpg