Euroregion Neisse e.V.

KOMPENDIUM PŘESHRANIČNÍCH PROJEKTŮ 2004 - 2006

Select image to upload:

Název projektu:

Konference Veřejné zdraví v ERN

Nositel projektu:

Euroregion Nisa - regionální sdružení

 
       
Kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Zámečník, CSc. Partner projektu: Landkreis Zittau - Löbau
Místo realizace: Liberec Struktura spolufinancování projektu:
Harmonogram projektu: 16.01.2006 - 31.05.2006 Výše příspěvku EU
(v Kč):
169 722,41
    Celk. náklady projektu
(v Kč):
226 297,25
       
Obsah projektu: Záměrem projektu bylo uspořádání konference, na které byly představeny jednotlivé systémy ochrany a podpory veřejného zdraví v ERN, priority vlastní i v rámci vzájemné spolupráce se zaměřením zejména na oblast řešení krizových situací. Předmětem tohoto projektu bylo zejména zajištění organizace konference, konferenčního sálu, konferenční techniky, výroba a rozeslání pozvánek, zajištění ubytování a stravování pro účastníky.
Výsledky projektu: Mezinárodní konference Veřejné zdraví.