Euroregion Neisse e.V.

KOMPENDIUM PŘESHRANIČNÍCH PROJEKTŮ 2004 - 2006

Select image to upload:

Název projektu:

Sborník prací autorů žijících na území Libereckého kraje a Saska - Kalmanach 2006/2007

Nositel projektu:

Kruh autorů Liberecka, o.s., Liberec

       
Kontaktní osoba: Luboš Příhoda Partner projektu: Umweltbibliothek Grosshennersdorf
Místo realizace: Liberec Struktura spolufinancování projektu:
Harmonogram projektu: 01.02.2006 - 30.09.2006 Výše příspěvku EU
(v Kč):
179 998,00
    Celk. náklady projektu
(v Kč):
260 000,00
       
Obsah projektu: Cílem projektu bylo tvorbou sborníku mapovat česko-německé vztahy na území Libereckého kraje a Saska z historického hlediska a zároveň informovat obyvatele regionu s tvorbou autorů žijících na území Saska i celé SRN. Kruh autorů Liberecka se dlouhodobě snaží probudit v obyvatelích Libereckého kraje pocit sounáležitosti s ním a uvědomit si specifičnost místa, ve kterém žijí, jeho originální znaky, odlišující jej od jiných krajů ČR.
Výsledky projektu:

Sbor

ník prací Kalmanach 2006/2007.

Kalmanach.jpg