Euroregion Neisse e.V.

KOMPENDIUM PŘESHRANIČNÍCH PROJEKTŮ 2004 - 2006

Select image to upload:

Název projektu:

Š:schkola - vícedenní pobyty

Nositel projektu:

Základní škola Lidická, Hrádek nad Nisou

       
Kontaktní osoba: Mgr. Jaroslav Poláček Partner projektu: PEZ Freier Schulträgerverein, Hartau
Místo realizace: Hrádek nad Nisou Struktura spolufinancování projektu:
Harmonogram projektu: 05.05.2006 - 04.10.2006 Výše příspěvku EU
(v Kč):
203 812,95
    Celk. náklady projektu
(v Kč):
271 750,60
       
Obsah projektu: Předmětem projektu byly vícedenní pobyty, kde byly děti z obou stran hranice ubytovány společně a plnily dvojjazyčné úkoly. Díky projektu došlo nejen ke zlepšení jazykové vybavenosti žáků a zmenšení jazykových a komunikačních bariér na obou stranách hranice, ale také ke zlepšení mezilidských vztahů mezi učiteli, žáky, popř. rodiči a odstranění některých předsudků, které ještě stále na obou stranách hranice existují.
Výsledky projektu: Společné vícedenní pobyty pro školáky ze škol obou zemí.

sschola_Lidicka_Hraek.jpg