Euroregion Neisse e.V.

KOMPENDIUM PŘESHRANIČNÍCH PROJEKTŮ 2004 - 2006

Select image to upload:

Název projektu:

Jazyk sousedů a kufr her

Nositel projektu:

Základní škola Lidická, Hrádek nad Nisou

       
Kontaktní osoba: Mgr. Jaroslav Poláček Partner projektu: Euro-Schulen GmbH, Niederlassung Zittau
Místo realizace: Hrádek nad Nisou Struktura spolufinancování projektu:
Harmonogram projektu: 04.05.2006 - 30.11.2006 Výše příspěvku EU
(v Kč):
74 149,47
    Celk. náklady projektu
(v Kč):
100 773,95
       
Obsah projektu: Tento projekt si kladl za cíl oslovit žáky mateřských, základních, popřípadě středních škol, ale také ostatní obyvatele Euroregionu. Cílem projektu bylo utvořit pomocí jazykových materiálů, her a aktivit tzv. Kufr her, který bude obsahovat trojjazyčný soubor jazykového materiálu a metodicko-didaktických pokynů a bude určen k výuce a tím pomůže po didaktické a metodické stránce k snazšímu, efektivnějšímu a atraktivnějšímu způsobu seznamování se s jazykem sousedů.
Výsledky projektu: Společný workshop, česko-německý soubor materiálů a her.

Kufr_her.jpg