Euroregion Neisse e.V.

KOMPENDIUM PŘESHRANIČNÍCH PROJEKTŮ 2004 - 2006

Select image to upload:

Název projektu:

Venkov - šance pro mladé lidi

Nositel projektu:

Venkovský prostor o.p.s., Liberec

       
Kontaktní osoba: Jan Hanzl Partner projektu: Christlich-Soziales Bildungswerk Sachsen e.V., Miltitz
Místo realizace: Liberecký kraj Struktura spolufinancování projektu:
Harmonogram projektu: 01.08.2006 - 31.01.2007 Výše příspěvku EU
(v Kč):
136 383,75
    Celk. náklady projektu
(v Kč):
181 845,00
       
Obsah projektu: V rámci projektu proběhla mezinárodní konference, která si kladla za cíl podpořit aktivní mladé lidi v Euroregionu Nisa k činnosti, přiblížit politiku EU mladým lidem, dokázat udržet na venkově mladé lidi, odkrýt potenciál společného příhraničního regionu a tak rozvíjet smysluplnou spolupráci v ERN. Význam tohoto projektu spočíval v rozvíjení a zvýšení spolupráce mezi zemědělskými subjekty na obou stranách hranice.
Výsledky projektu: Mezinárodní konference.

Venkov _sance.jpg