Euroregion Neisse e.V.

KOMPENDIUM PŘESHRANIČNÍCH PROJEKTŮ 2004 - 2006

Select image to upload:

Název projektu:

Dreamnight at the ZOO Liberec 2006

Nositel projektu:

Zoologická zahrada Liberec, příspěvková organizace

       
Kontaktní osoba: Zuzana Šafaříková Partner projektu: Tierpark Zittau
Místo realizace: Liberec Struktura spolufinancování projektu:
Harmonogram projektu: 24.04.2006 - 03.07.2006 Výše příspěvku EU
(v Kč):
165 511,47
    Celk. náklady projektu
(v Kč):
223 604,96
       
Obsah projektu: Cílem projektu bylo zprostředkovat zážitky, poznatky a obohatit všední život chronicky nemocným a postiženým dětem. Akce, na kterých se k těmto dětem přistupovalo jako k exkluzivním hostům, využívají potenciálu zoologické zahrady pro obohacení lidského života formou úzkého kontaktu s vybranými druhy zvířat a na využití těchto zvířat ve specifických osvětových, zážitkových a terapeutických programech (tzv. zooterapie).
Výsledky projektu: Den v liberecké Zoo pro postižené děti.

Dreamnight_ZOO_Lbc.jpg