Euroregion Neisse e.V.

KOMPENDIUM PŘESHRANIČNÍCH PROJEKTŮ 2004 - 2006

Select image to upload:

Název projektu:

Mezinárodní soutěž Cena inovace 2006 Euroregion Nisa

Nositel projektu:

Okresní hospodářská komora Liberec

       
Kontaktní osoba: Ing. Eva Březíková Partner projektu: Marketing-Gesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien mbH, Bautzen
Místo realizace: Liberec Struktura spolufinancování projektu:
Harmonogram projektu: 10.02.2006 - 09.02.2007 Výše příspěvku EU
(v Kč):
145 324,09
    Celk. náklady projektu
(v Kč):
193 765,45
       
Obsah projektu: Projekt přispěl k ekonomickému rozvoji prostřednictvím rozvoje inovačního podnikání a spolupráce v oblasti inovací. Zlepšuje regionální institucionální kapacitu a posiluje přeshraniční partnerství. Soutěží Cena Inovace se zintenzivnily kooperační vztahy v Euroregionu Nisa.
Výsledky projektu: Soutěž Cena Inovace 2006.