Euroregion Neisse e.V.

KOMPENDIUM PŘESHRANIČNÍCH PROJEKTŮ 2004 - 2006

Select image to upload:

Název projektu:

Česko-německé workshopy pro odbourání jazykové bariéry

Nositel projektu:

Společnost pro trvale udržitelný rozvoj Šluknovska o.s., Lipová

       
Kontaktní osoba: Libuše Hlinková Partner projektu: Forderverein der Grenzregion "Obere Mandau / Spreequellen" e.V., Eibau
Místo realizace: Horní Podluží Struktura spolufinancování projektu:
Harmonogram projektu: 01.03.2006 - 30.06.2006 Výše příspěvku EU
(v Kč):
62 646,75
    Celk. náklady projektu
(v Kč):
83 529,00
       
Obsah projektu: Projekt si kladl za cíl iniciovat diskusní workshopy zaměřené na určité společné problematické téma a zapojit tak občany na obou stranách hranice do společného plánování hraničního regionu. Šlo o dvě víkendová setkání s poznávacím výletem. Účastníci byli rozděleni dle jazykových znalostí. S pomocí lektorů bylo zajištěno vedení diskuse workshopu v opačném jazyce. 
Výsledky projektu: 2 česko-německé workshopy, výukové panely.

workshopy_TUR.jpg