Euroregion Neisse e.V.

KOMPENDIUM PŘESHRANIČNÍCH PROJEKTŮ 2004 - 2006

Select image to upload:

Název projektu:

Zajištění digitální mapy pro německé a české území Euroregionu Nisa

Nositel projektu:

Liberecký kraj

       
Kontaktní osoba: Ing. Martina Hozáková Partner projektu: Landkreis Löbau - Zittau
Místo realizace: Liberecký kraj Struktura spolufinancování projektu:
Harmonogram projektu: 01.02.2006 - 30.11.2006 Výše příspěvku EU
(v Kč):
38 885,55
    Celk. náklady projektu
(v Kč):
51 847,40
       
Obsah projektu: Projekt byl zaměřen na zajištění aktivit vedoucích k sjednocení digitální mapové základny pro potřeby společného přeshraničního plánování.
Výsledky projektu: 3 česko-německá setkání, 500ks letáků, zprovoznění mapové služby.