Euroregion Neisse e.V.

KOMPENDIUM PŘESHRANIČNÍCH PROJEKTŮ 2004 - 2006

Select image to upload:

Název projektu:

Řada letáků: Euroregion Neisse-Nisa-Nysa - co je, čím je zajímavý

Nositel projektu:

Euroregion Nisa - regionální sdružení

       
Kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Zámečník, CSc. Partner projektu: Kommunalgemeinschaft Euroregion Neisse, Zittau
Místo realizace: Liberec Struktura spolufinancování projektu:
Harmonogram projektu: 03.10.2005 - 31.03.2006 Výše příspěvku EU
(v Kč):
118 882,50
    Celk. náklady projektu
(v Kč):
158 510,00
       
Obsah projektu: Projekt spočíval ve vydání tiskoviny ERN k prezentačním účelům a jako prostředek k budování přeshraničních struktur a posilování přeshraniční spolupráce. Každá část ERN připravila informační tiskovinu o své části ERN.
Výsledky projektu: 3000 ks propagačního materiálu v češtině, němčině a polštině.

ERN_letak.jpg