Euroregion Neisse e.V.

KOMPENDIUM PŘESHRANIČNÍCH PROJEKTŮ 2004 - 2006

Select image to upload:

Název projektu:

Nová Hřebenovka - tři země, jeden cíl (ČR-Sasko)

Nositel projektu:

Nisa o.p.s., Rychnov u Jablonce nad Nisou

       
Kontaktní osoba: Martin Nouza Partner projektu: Naturpark Zittauer Gebirge, Zittau
Místo realizace: Euroregion Neisse-Nisa-Nysa Struktura spolufinancování projektu:
Harmonogram projektu: 01.10.2005 - 30.06.2006 Výše příspěvku EU
(v Kč):
183 804,83
    Celk. náklady projektu
(v Kč):
245 073,25
       
Obsah projektu: Projekt byl zaměřen na zlepšení přeshraniční spolupráce mezi obcemi ležícími v blízkosti vznikajícího turistického produktu - Nové Hřebenovky a na zlepšení propagace tohoto produktu. V rámci projektu vzniklo a bylo podepsáno memorandum o budoucí spolupráci a vývoji tohoto produktu, dále bylo stanoveno logo Nové Hřebenovky.
Výsledky projektu: Memorandum o vzájemné spolupráci, mezinárodní konference, logo Nové Hřebenovky.

Hrebenovka2.jpg