Euroregion Neisse e.V.

KOMPENDIUM PŘESHRANIČNÍCH PROJEKTŮ 2004 - 2006

Select image to upload:

Název projektu:

Česko-německé workshopy o budoucích perspektivách Šluknovského výběžku a saského příhraničí

Nositel projektu:

Společnost pro trvale udržitelný rozvoj Šluknovska, Lipová

       
Kontaktní osoba: Libuše Hlinková Partner projektu: Förderverein der Grenzregion "Obere Mandau/Spreequellen" e. V.
Místo realizace: Horní Podluží Struktura spolufinancování projektu:
Harmonogram projektu: 01.09.2005 - 31.12.2005 Výše příspěvku EU
(v Kč):
56 347,50
    Celk. náklady projektu
(v Kč):
152 802,50
       
Obsah projektu: Obsahem projektu byly diskuzní workshopy zaměřené na určité společné problematické téma Šluknovska a saského příhraničí (zemědělské využití krajiny, sociální a kulturní oblast), pomocí nichž se zapojili občani na obou stranách hranice do společného plánování hraničního regionu.
Výsledky projektu: 2 víkendové workshopy, informační tabule popisující vybraná témata.

workshop_sluknovsko.jpg