Euroregion Neisse e.V.

KOMPENDIUM PŘESHRANIČNÍCH PROJEKTŮ 2004 - 2006

Select image to upload:

Název projektu:

Š:schkola

Nositel projektu:

Základní škola Lidická, Hrádek nad Nisou

       
Kontaktní osoba: Mgr. Jaroslav Poláček Partner projektu: PEZ Freier Schulträgerverein, Hartau
Místo realizace: Hrádek nad Nisou Struktura spolufinancování projektu:
Harmonogram projektu: 01.09.2005 - 31.07.2006 Výše příspěvku EU
(v Kč):
210 000,00
    Celk. náklady projektu
(v Kč):
280 000,00
       
Obsah projektu: Projekt byl zaměřen na společnou výuku a vzájemné poznávání českých a německých dětí, rodičů a pedagogů. Jednalo se o pravidelné potkávací dny 1x týdně v Hrádku nebo Hartau s různými tématy jako voda, člověk, doprava, příroda atd. a společná výuka předmětů.
Výsledky projektu: 15 setkávacích dnů žáků 1. - 4. ročníků, filmové představení, akce pro žáky a pedagogy z obou škol, společné výlety.

sschola.jpg