Euroregion Neisse e.V.

KOMPENDIUM PŘESHRANIČNÍCH PROJEKTŮ 2004 - 2006

Select image to upload:

Název projektu:

10. jubilejní slavnost Hamerského jezera

Nositel projektu:

Obec Hamr na Jezeře

       
Kontaktní osoba: Zdeněk Barták Partner projektu: Kurort Oybin
Místo realizace: Hamr na Jezeře Struktura spolufinancování projektu:
Harmonogram projektu: 01.06.2005 - 15.09.2005 Výše příspěvku EU
(v Kč):
94 055,54
    Celk. náklady projektu
(v Kč):
125 407,39
       
Obsah projektu: Projekt byl zaměřen na rozvoj nového partnerství a prohloubení spolupráce mezi obcí Hamr na Jezeře a Kurort Oybin formou folklorní slavnosti s cílem rozvoje dlouhodobé spolupráce v oblasti sportu, kultury, cestovního ruchu a ochrany ŽP a přírody. 
Výsledky projektu: Prezentace dobrovolných zájmových skupin z obou obcí, slavnost Hamerského jezera za účasti zástupců obou obcí.

Hamr_10.jpg