Euroregion Neisse e.V.

KOMPENDIUM PŘESHRANIČNÍCH PROJEKTŮ 2004 - 2006

Select image to upload:

Název projektu:

Školský informační portál Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa

Nositel projektu:

Euroregion Nisa - regionální sdružení


       
Kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Zámečník, CSc. Partner projektu: Kommunalgemeinschaft Euroregion Neisse, Zittau
Místo realizace: Liberec Struktura spolufinancování projektu:
Harmonogram projektu: 15.05.2005 - 31.07.2006 Výše příspěvku EU
(v Kč):
217 852,87
    Celk. náklady projektu
(v Kč):
290 470,50
       
Obsah projektu: Obsahem projektu bylo vytvoření trojjazyčného informačního portálu obsahující databázi škol a školských zařízení z území ERN aktivních v přeshraniční spolupráci a prezentace jejich přeshraničních aktivit, prezentace vzdělávacích systémů v jednotlivých zemích ERN, programů a finančních zdrojů pro přeshraniční spolupráci.
Výsledky projektu: Trojjazyčný informační portál obsahující databázi škol a školských zařízení z území ERN.

sip_ern.jpg