Euroregion Neisse e.V.

KOMPENDIUM PŘESHRANIČNÍCH PROJEKTŮ 2004 - 2006

Select image to upload:

Název projektu:

Aktualizace dopravního generelu města - návrh městského vnitřního okruhu

Nositel projektu:

Statutární město Liberec 

       
Kontaktní osoba: Ing. Dana Štefanová Partner projektu: Stadt Zittau
Místo realizace: Liberec Struktura spolufinancování projektu:
Harmonogram projektu: 31.5.2005 - 31.12.2005 Výše příspěvku EU
(v Kč):
396 458,00
    Celk. náklady projektu
(v Kč):
528 610,00
       
Obsah projektu: Cílem projektu bylo navrhnout optimální řešení průjezdu města Liberec a vytvořit funkční dopravní okruh, který by usnadnil nejen průjezd, ale i orientaci účastníků silniční dopravy. 
Výsledky projektu: Výsledkem projektu byla urbanistická studie dopravního okruhu. Zpracovatel studie vycházel ze zadání zadavatele a zapracoval projednané připomínky ze strany partnera projektu - města Žitava. Velmi důležitým výstupem projektu bylo upevnění spolupráce měst na problémech společného příhraničního prostoru. 

dopravni_generel.jpg