Euroregion Neisse e.V.

KOMPENDIUM PŘESHRANIČNÍCH PROJEKTŮ 2004 - 2006

Select image to upload:

Název projektu:

Studie proveditelnosti Lázně

Nositel projektu:

Statutární město Liberec 

       
Kontaktní osoba: Ing. Dana Štefanová Partner projektu: Stadt Zittau
Místo realizace: Liberec Struktura spolufinancování projektu:
Harmonogram projektu: 16.2.2006 - 31.12.2006 Výše příspěvku EU
(v Kč):
292 875,00
    Celk. náklady projektu
(v Kč):
390 500,00
       
Obsah projektu: Cílem tohoto projektu bylo stanovit předběžné varianty možného využití objektu bývalých městských lázní v Liberci.
Výsledky projektu: V rámci projektu tým odborníků z obou stran hranice vybíral nejvhodnější variantu využití lázní, pro kterou byla zpracována podrobná studie proveditelnosti včetně Analýzy a průzkumu trhu pro Lázně v Liberci a Žitavě.

studie_lazne.jpg