Euroregion Neisse e.V.

KOMPENDIUM PŘESHRANIČNÍCH PROJEKTŮ 2004 - 2006

Select image to upload:

Název projektu:

Likvidace invazních rostlin v povodí Nisy

Nositel projektu:

Liberecký kraj

       
Kontaktní osoba: Ing. Martin Modrý, Ph.D. Partner projektu: Landkreis Löbau-Zittau
Místo realizace: Liberecký kraj - povodí Nisy Struktura spolufinancování projektu:
Harmonogram projektu: 1.10.2005 - 30.11.2007 Výše příspěvku EU
(v Kč):
4 500 000,00
    Celk. náklady projektu
(v Kč):
6 000 000,00
       
Obsah projektu: Projekt navazoval na dlouhodobou přeshraniční spolupráci v oblasti řešení problematiky invazních druhů, role zahraničního partnera byla zejména v oblasti konzultační a využití získaných poznatků. 
Výsledky projektu: V rámci projektu byla provedena likvidace porostů křídlatek v celém povodí Nisy. Celkem se jednalo o 4 postřiky v průběhu 2 let na ploše přibližně 30,4 ha. Na likvidaci křídlatky navazovala modelová stabilizační opatření zajišťující odolnost stanoviště proti rekolonizaci invazními druhy. Součástí projektu bylo i vydání informačních materiálů pro veřejnost a odborné publikace shrnující výsledky a zkušenosti s metodami aplikovanými v projektu. 

likvidace_rostlin.jpg