Euroregion Neisse e.V.

KOMPENDIUM PŘESHRANIČNÍCH PROJEKTŮ 2004 - 2006

Select image to upload:

Název projektu:

Mezinárodní škola obnovy venkova - výuková část

Nositel projektu:

O.S. Partnerství pro obnovu řemesel na venkově - POŘES

       
Kontaktní osoba: Petr Mlčoch, Dušan Kopecký Partner projektu: Obce Zdislava, Křížany, Osečná, MAS Podještědi, Mikroregion
Místo realizace: Zdislava Struktura spolufinancování projektu:
Harmonogram projektu: 24 měsíce  Výše příspěvku EU
(v Kč):
4 823 373,00
    Celk. náklady projektu
(v Kč):
6 429 830,00
       
Obsah projektu: Cílem projektu bylo zajištění infrastruktury pro rozvoj lidských zdrojů.
Výsledky projektu: V rámci projektu došlo k výstavbě učebny s příslušenstvím pro výuku PC. 

mezinarodni_skola.jpg