Euroregion Neisse e.V.

KOMPENDIUM PŘESHRANIČNÍCH PROJEKTŮ 2004 - 2006

Select image to upload:

Název projektu:

Oprava mostu u hotelu Fortuna v Bedřichově u Jablonce nad Nisou

Nositel projektu:

Bedřichov u Jablonce nad Nisou

       
Kontaktní osoba: Martin Koucký Partner projektu: Gemeinde Oybin
Místo realizace: Bedřichov u Jablonce nad Nisou Struktura spolufinancování projektu:
Harmonogram projektu:  15.5.2005 - 30.12.2006 Výše příspěvku EU
(v Kč):
1 083 000,00
    Celk. náklady projektu
(v Kč):
1 444 000,00
       
Obsah projektu: Lokalita Jizerských hor patří mezi turisticky vyhledávané a často navštěvované regiony v Libereckém kraji. Realizací projektu došlo ke zlepšení stávajícího komfortu a bezpečnosti jízdy. 
Výsledky projektu: Projekt řešil opravu mostu u hotelu Fortuna v Bedřichově. Most vykazoval prošlou životnost, opotřebení a poruchy. Komunikace přes lávku je používána jako přístupová komunikace k silnici III/29032 tvořící hlavní silniční přivaděč v Jizerských horách vedoucí od Žitavy. Most je využíván turisty i místními obyvateli a jeho opravou došlo ke zlepšení sjízdnosti a zvýšení bezpečnosti provozu. 

oprava_mostu_bedrichov.jpg