Euroregion Neisse e.V.

KOMPENDIUM PŘESHRANIČNÍCH PROJEKTŮ 2004 - 2006

Select image to upload:

Název projektu:

APIC - Agrární poradenské a informační centrum

Nositel projektu:

Liberecký kraj

       
Kontaktní osoba: Radim Zika Partner projektu: Sächsischer Landeskuratorium Ländlicher Raum e.V. 
Místo realizace: Liberecký kraj Struktura spolufinancování projektu:
Harmonogram projektu: 1.6.2005 - 31.10. 2006 Výše příspěvku EU
(v Kč):
2 172 750,00
    Celk. náklady projektu
(v Kč):
2 897 000,00
       
Obsah projektu: Cílem projektu bylo rozšíření portálu APIC o tzv. "e-learning". Jednalo se o efektivní formu vzdělávání zemědělců a agrární veřejnosti při využívání výhod informačních technologií.
Výsledky projektu: Byly zpracovány jednak jazykové mutace portálu APIC, ale také první výukové programy pro zemědělskou veřejnost. Důležitým tématem, zpracovaným do podoby výukového programu, byly připravované dotační podmínky v rámci Programu rozvoje venkova v ČR, platné v letech 2007 - 2013. V rámci projektu bylo také zřízeno 10 veřejných agrárních internetových pracovišť. 

APIC.jpg