Euroregion Neisse e.V.

KOMPENDIUM PŘESHRANIČNÍCH PROJEKTŮ 2004 - 2006

Select image to upload:

Název projektu:

Technologie a marketing pro malé a střední podnikatele (Společná kvalifikace nezaměstnaných mladých lidí ze SRN a ČR pro práci v malých a středních podnicích)

Nositel projektu:

Soukromá střední podnikatelská škola v.o.s.

       
Kontaktní osoba: Ing. Lucie Jandová, Mgr. Eva Matoušková Partner projektu: Donner + Partner GmbH Sachsen, Úřad práce Česká Lípa, BVMW - Spolek pro střední hospodářství Horní Lužicko
Místo realizace: Pirna (SRN), Česká Lípa Struktura spolufinancování projektu:
Harmonogram projektu: 1.10.2005- 31.12.2006 Výše příspěvku EU
(v Kč):
833 401,00
    Celk. náklady projektu
(v Kč):
1 128 143,00
       
Obsah projektu: Projekt měl za úkol připravit účastníky na budoucí zaměstnání v malých a středních podnicích. Byl zaměřen na nezaměstnané lidi do 25 let s ukončeným odborným ekonomickým nebo technickým vzděláním (obory ukončené maturitní zkouškou). 
Výsledky projektu: Úřad práce Česká Lípa vybral 24 mladé lidi, kteří se zúčastnili speciálního tréninkového a vzdělávacího semináře. Po skončení tohoto semináře bylo vybráno 12 nejvhodnějších účastníků, kteří byli kvalifikováni v oblasti technologie, managementu, marketingu a německého jazyka. 

technologie.jpg