Euroregion Neisse e.V.

KOMPENDIUM PŘESHRANIČNÍCH PROJEKTŮ 2004 - 2006

Select image to upload:

Název projektu:

Zlepšení dopravní infrastruktury v Lužických horách (silnice III - oblast Nová Huť - Dolní Světlá)

Nositel projektu:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, p.o.

       
Kontaktní osoba: František Pták Partner projektu: Gemeinde Oybin
Místo realizace: silnice III 26322, 26844 Nová Huť - Dolní Světlá Struktura spolufinancování projektu:
Harmonogram projektu: 02/2005 do 10/2006 Výše příspěvku EU
(v Kč):
22 492 500,00
    Celk. náklady projektu
(v Kč):
35 415 045,00
       
Obsah projektu: Cílem projektu bylo zkvalitnění dopravní infrastruktury v Lužických horách.
Výsledky projektu: V rámci projektu byla provedena kompletní rekonstrukce silnice III/26322 od hranic Ústeckého a Libereckého kraje po křižovatku se silnicí I/9 v obci Nová Huť a dále rekonstrukci silnice III/26844 od křižovatky se silnicí I/9 v obci Nová Huť do obce Horní Světlá a dále do obce Dolní Světlá. 

doprava_luzicke_hory.JPG